Vojtech Kolenčík potrét

Vojtech Kolenčík

Doc. Vojtech Kolenčík, akad. mal. sa narodil v Nitre v r. 1955.
Strednú školu vyštudoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave (dnes ŠÚV) v rokoch 1970 – 1974 u Doc. Rudolfa Filu. V rokoch 1974 – 1980 pokračoval v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u Prof. Albína Brunovského. V súčasnosti vyučuje na VŠVU ako interný pedagóg v rámci Katedry grafiky a iných médií, vedie Ateliér voľnej a farebnej grafiky. Venuje sa maľbe, kresbe, grafike, knižnej ilustrácii a grafickému dizajnu. Na konte má mnoho samostatných výstav doma i v zahraničí, napr. v Berlíne, Memmingene, Wiesmare, Paríži, Viedni, Prahe, Ostrave, Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici a i. Participoval na viacerých kolektívnych zahraničných i domácich výstavách napr. vo Washingtone, New Yorku, Paríži, Ríme, Berlíne, Eisenstadte, Neuhofene, Resenburgu, Viedni, Ljubljane, Budapešti, Györi, ale i doma, v Bratislave, Nitre, BB, Žiline, Kežmarku a i. Aktívne tvorí a vystavuje naďalej.

© Copyright 2020 Tomáš Vojtášek – ATELIÉR VIKI.
All rights reserved.