Katarína Vavrová Portrét

Katarína Vavrová

V kontexte súčasného slovenského výtvarného umenia má tvorba Kataríny Vavrovej svoje osobité a významné miesto.

Na slovenskú výtvarnú scénu vstupuje začiatkom 90–tych rokov 20. storočia, ako absolventka bratislavskej VŠVU (1990 – oddelenie knižnej ilustrácie u profesorov A. Brunovského a K. Ondreičku). Od počiatku a kontinuálne zostáva verná svojej figurálnej orientácii, aby ju rozoznela do jedinečnej a neopakovateľnej podoby tak v grafickej ako aj maliarskej tvorbe. Originalita jej imaginatívno –poetického prejavu zaujala už aj v zahraničí – na viacerých svetovo uznávaných prehliadkach ex libris, grafiky a maľby získala prestížne ocenenia.

© Copyright 2020 Tomáš Vojtášek – ATELIÉR VIKI.
All rights reserved.