Ivan Kováčik, grafika, litografia, mediryt, Galéria AVE, rámovanie obrazov

Ivan Kováčik

sa narodil 14. augusta 1959 v Topoľčanoch. Už počas štúdií na Steednej priemyslovej škole strojnickej (1974 – 1978) na Myjave se aktivne venoval výtvarnej tvorbe. Poprvé predstavil svoju tvorbu v Malej galérii Slovnaft, kde vystavoval svoje diela z oblasti propagačnej grafiky (plagáty, príležitostné tlačoviny). Zlomom v jeho živote a umeleckom raste bolo stretnutie a spolupráca s výtvarníkom Dušanom Polakovičom, pod jeho vedením sa začal venovat litografii a medirytu. Od roku 1993 se systematicky venuje grafike, ilustrácii a karikature. Pravidelne se účastní medzinárodných výtvarných súťaží a svojimi kresbami prispieva do slovenských a českých periodík. Venuje se tiež tvorbe exlibris a príležitostnej grafike.

© Copyright 2020 Tomáš Vojtášek – ATELIÉR VIKI.
All rights reserved.